Vill du komma i kontakt med Styrelsen så gör man det lättast via e-post.

Adress styrelsenslatta@gmail.com