Slätta Samfällighetsförening nr 4

består av de gemensamhetsområden som ägs av föreningens 119 fastighetsinnehavare. Föreningen äger även 88 parkeringsplatser i garagelängor samt två kvartersgårdar.

Inom området har vi fem lekplatser samt skogs- och grönområden.

Vi har närhet till förskolor, låg- och mellanstadieskola, fritidsgård, tempererad utomhuspool, gym, idrottshall, skateboardramper, konstgräsplan, elljusspår samt mataffär. Täta bussförbindelser finns till Falu centrum.

För att få ett välskött gemensamt område anordnas två städdagar per år – vår och höst. Dessa städdagar innebär förutom städning av området att våra medlemmar träffas och umgås. Detta skapar en mycket god gemenskap inom området, som är känt som Slätta 5 även om vår samfällighetsförening heter nr 4.

Föreningens verksamhet grundas på de stadgar som föreningens medlemmar har beslutat om på årsstämmor. Dessa stadgar har sedan godkänts av Lantmäterimyndigheten. Styrelsen har som uppdrag att följa dessa stadgar och arbeta för ett trivsamt område. Varje år hålls budget- och årsstämma.

Vi vill att vårt område ska vara välskött och att vi hela tiden blickar framåt och har som måtto att följa med i utvecklingen.