Informationsbladet För vår trivsel hämtas här.

Viktigt att alltid tänka på är:

  • Biltvätt inom området är förbjudet.
  • Fordonstrafik inom området får endast förekomma för i- och urlastning. Q-Parks regler om 6 min stillastående gäller.
    Parkering av fordon inom området är förbjudet. Även på den egna tomten.
  • Det finns en gemensam gräsklippare i förrådet. Den får endast användas på samfällighetens mark.