På området har vi 3 platser för sophantering. Två i den nedre delen och en i den övre. Där kastar vi enbart brännbart och komposterbart i respektive molok.  Inga sopor får placeras på marken utanför, skicka inte barnen om de inte når upp till luckan.

Tömning sker varannan vecka.

Glas, tidningar, metall mm kastas vid ex vis vid återvinningsstationen i Slätta centrum eller avfallsanläggningen på Ingarvet.

Här är en länk till en sorteringsguide

Sorteringsguide Dala Avfall ==>

Du kan återvinna mer än du tror.