Månadsbrev December 2022

 Pågående projekt och kommande aktiviteter i området:
– Översyn av utomhusbelysningen på garagen.
– Översyn avfallshanteringen i området samt eventuell fastighetsnära förpackningsinsamling.
– Uppdatering av förslag avseende möjlighet till elbilsladdning i området.
– Budgetstämma 2023-01-10.  
Avklarade projekt i området:
– Asfaltering av alla infarterna till området 
– Lagning av potthål och sprickor på övriga vägar i området.Städdag
– Byte av Gatubelysning till energieffektiva ledkällor


Valberedning

Under årsstämman beslutades det om att styrelsen skulle utse valberedare. Vi söker därför 2-3 frivilliga som valberedare.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman ta fram följande förslag:

1.       val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

2.       val av revisor

3.       val av styrelsesuppleant

4.       val av revisorssuppleant

Styrelsen vill betona vikten i att ni som boende i Slätta samfällighetsförening nr 4 inkommer med intresseanmälan. För att vi även efter nästa årsstämma ska kunna fortsätta förvalta våra gemensamma anläggningar så behöver vi en fulltalig styrelse.

Vi önskar att ni inkommer med intresseanmälan till styrelsenslatta@gmail.com senast 2022-10-29, Tack för ditt engagemang!


Årsavstämning förbrukning vatten och värme
Tidigare i veckan kom året årsavstämning utav förbrukning av vatten och värme. Styrelsen önskar få denna tillhanda senast 10/1.


Tomgångskörning max 1 min
Vi vill påminna alla boende att i så liten mån som möjligt låta motorn gå på tomgångskörning. Detta gäller i synnerhet vid fastigheten då våra luftintag sitter på framsidan och medför att skadliga ämnen intas via luftsystemet.


Snöskyffling

Snön från egen tomt eller garageuppfart ska inte skyfflas ut på vägen, detta för att öka framkomligheten och minskad is-/spårbildning.


Avfallshantering

  • Avfallshanteringen i området är enbart avsedd för hushållssopor (komposterbart och brännbart avfall).
  • Grovsopor lämnas till direkt till Återvinningscentralen på Ingarvet, för detta ansvarar respektive fastighetsägare.
  • Falu Energi & vatten kommer inte att samla in julgranar i år så även dessa lämnas av respektive fastighetsägare direkt till återvinningscentralen.

Budgetstämman

Varmt välkommen till årets budgetstämma 2023-01-10 kl. 19.00 i nedre kvartersgården.


Styrelsen vill även passa på att önska ett riktigt Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, styrelsenslatta@gmail.com

Nästa styrelsemöte:

Torsdag 19 januari 2023