Vi söker efter medlemmar till samfällighetsstyrelsen. Att ha en fullsatt styrelse är av största vikt för att kunna driva samfälligheten framåt och säkerställa att alla beslut och aktiviteter sker i enlighet med medlemmarnas önskemål. Ta chansen att påverka samfällighetens utveckling och bidra till en trivsam och välfungerande samfällighet. Vi uppmanar alla som är intresserade att söka en plats i styrelsen så vi fortsatt kan driva i egen regi.

Om vi inte har en fullständig styrelse som presenteras den 23 april kommer Länsstyrelsen utse en syssloman. Länsstyrelsen kommer bestämma arvode men det är vi som samfällighet som kommer bekosta sysslomannen.

Är du intresserad eller känner du någon som skulle passa bra i styrelsen? Skicka till styrelsenslatta@gmail.com,Tack för ditt engagemang!


In/utbetalningarna på vattenavläsningen

Återbetalning till konton sker nu på måndag 27/2.
Fakturorna kan komma med posten någon gång under nästa vecka.
Betalningsvillkoret på fakturorna är 15 dagar.


Svåröppnade garageportar

Har ni upplevt problem att öppna garageportarna kommer här några tips:

 • Ett första tips är att använda låsolja på låset. Applicera lite olja på nyckeln och sätt sedan in den i låset, alternativt spreja direkt in i låset.
 • Ett annat alternativ är att fylla en påse med varmt vatten och hålla den mot låset och handtaget på porten i några minuter. Värmen kan hjälpa till att lösa upp eventuell isbildning.
 • Att värma upp nyckeln innan du låser upp porten kan också hjälpa till att lösa eventuella problem. Du kan antingen hålla nyckeln under varmt vatten eller gnugga den mot din handflata för att värma den upp.
 • Slutligen, att smörja gummilisterna med glycerin eller gummifett kan också hjälpa till att göra porten lättare att öppna.
 • Minst en gång om året, rengöra och smörja rörliga delar på portens insida.   

Motioner till årsstämman (Söndag den 23 April) ska lämnas till styrelsen senast sista februari. 
Det är viktigt att informationen i motionerna är tydlig och innehåller följande punkter:

 • Fördelar för boende i samfälligheten: Beskriv hur motionen kommer att förbättra för de boende i samfälligheten.
 • Kostnader kopplade till motionen: Redogör för vilka kostnader som kommer att uppstå om motionen genomförs, så att medlemmarna i samfälligheten kan förstå och ta beslut.
 • Ändamålet: Beskriv tydligt vad motionen syftar till och vilken förändring den ska leda till.

Det är viktigt att motioner är välformulerade och tydligt beskriver ändamålet, detta för att öka chansen att motionen godkänns på årsstämman.

Tomgångskörning max 1 min
Vi vill påminna alla boende att i så liten mån som möjligt låta motorn gå på tomgångskörning. Detta gäller i synnerhet vid fastigheten då våra luftintag sitter på framsidan och medför att skadliga ämnen intas via luftsystemet.


Pågående projekt och kommande aktiviteter i området:

 • Årsmöte söndag den 23 April
 • Översyn av utomhusbelysningen på garagen.
 • Översyn avfallshanteringen i området samt eventuell fastighetsnära förpackningsinsamling.
 • Uppdatering av förslag avseende möjlighet till elbilsladdning i området.

Avklarade projekt i området:

 • Budgetstämma 2023-01-10.
 • Asfaltering av alla infarterna till området 
 • Lagning av potthål och sprickor på övriga vägar i området.
 • Städdag
 • Byte av Gatubelysning till energieffektiva ledkällor

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, styrelsenslatta@gmail.com

Nästa styrelsemöte:

Tisdag 14 mars